Född 1801-11-25 i Genarp (Mmh), Dammkärrshus. [1]
Död 1866-12-03 i Vallby (Kst), Glimminge gårds kvarn. [2]
 

Levnadsbeskrivning

I Berthas FL noteras bara att Bertha är ”oägta” och ingen fader nämns. Enl ASS är fadern Casper Petersson, f 1770-04-06 Malmö, som sägs avlida 1819-02-24 i Malmö. En genomsökning av Hfl Genarp för åren 1796-1801 har varit resultatlös i den meningen att ingen vid namn Casper/Caspar har påträffats. Den Casper som av ASS utpekas som fader till Bertha var finsmed och senare urmakare i Malmö, och det vore därför tänkbart att han varit ute på någon form av gesällvandring eller liknande och då träffat Pernilla. Det finns två smeder noterade i Hfl 1796-1802 Genarp. Smeden Lundberg på Genarp 11 [Hfl Genarp (Mmh) 1796-1802, 1226.3.46500] och smeden Nils Persson på Svartborg [Hfl Genarp (Mmh) 1796-1802, 1226.3.47600], men ingen av dem tycks ha någon Casper/Caspar som gesäll. Även om man accepterar ASS version med Casper Petersson som fader (källangivelser saknas), inställer sig problemet med Berthas efternamn Christensdotter. Gemomgången av Hfl 1796-1802 visar att namnet Christen är synnerligen vanligt bland Genarps ynglingar och det är naturligtvis tänkbart att någon av traktens unga män med detta förnamn är fader till Bertha. Under alla omständigheter bör faderskapet utredas närmare.

Gifte och barn

Gift 1838-04-29 i Genarp (Mmh)

III:10.20.10 Bengtsson, Jöns. Född 1807-05-20 i Malmö. [3]
Död 1875-03-25 i Sankt Olof (Kst). [4]

II:10.20 Jönsdotter, Bengta. Född 1840-12-17 i Genarp (Mmh), Stänkelstorp 1. [5]
Död 1902-03-27 i Vallby (Kst), Glivarp 4. [6]

III:10.20.20 Christensdotter, Bertha. Född 1801-11-25 i Genarp (Mmh), Dammkärrshus. [1] Död 1866-12-03 i Vallby (Kst), Glimminge gårds kvarn. [2]    
 
   
 

Källor

  1. FL Genarp (Mmh), 1226.57.56700
  2. DL Vallby (Kst), 100011.48.27400
  3. ASS
  4. DL Sankt Olof (Kst), 100011.32.55400
  5. FL Genarp (Mmh), 1226.76.7300
  6. DL Vallby (Kst), 1714.31.1100

Personregister       Ortsregister